سرهنگ علي فر: با اشاره به اين که در طرح، 16 نفر معتاد جمع آوري كه 13 نفر به كمپ هاي ترك اعتياد معرفي و 3 نفر با تشكيل پرونده روانه مراجع قضايي شدندو همچنين مقاديري قرص هاي روان گردان و متادون جمع آوري كردند.

سرهنگ ” محمود علي فر” اظهار داشت: مأموران انتظامی در راستاي اجراي طرح کنترل به منظور پيشگيري از سرقت ، نظارت و ساماندهي كارگران ،معتادين و به منظور پيشگيري از سرقت، طرح پاك سازي چهارراه ميهن به صورت محسوس و نامحسوس در این شهرستان به اجرا گذاشتند.

سرهنگ علي فر: با اشاره به اين که در طرح، ۱۶ نفر معتاد جمع آوري كه ۱۳ نفر به كمپ هاي ترك اعتياد معرفي و ۳ نفر با تشكيل پرونده روانه مراجع قضايي شدندو همچنين مقاديري قرص هاي روان گردان و متادون جمع آوري كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان گنبد تصریح کرد: اقدامات كنترلي و نظارتي پليس جهت پيشگيري از سرقت هاي خردو خرید وفروش اموال مسروقه در چنين بازارهايي به صورت مستمر ادامه داشته از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد، مراتب را از طريق سامانه ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری پلیس