معاون وزیر اقتصاد گفت: ارایه سهام عدالت به جاماندگان در دستور کاراست.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از طریق سازمان خصوصی سازی در تلاشیم که جاماندگان سهام عدالت نیز بتوانند سهام عدالت خود را دریافت کنند.

هادی قوامی افزود: بخش تعاون یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است و تلاش می‌کنیم سهم بخش تعاون در اقتصاد افزایش پیدا کند.

سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به حدود ۶ دهک از جمعیت کشور داده شد و هم اکنون نزدیک ۴۹ میلیون نفر سهامدار این شرکت‌های تعاونی هستند.

وی افزود: تلاش وزارت اقتصاد بر این است که اصل قانون اساسی تحقق پیدا کند تا اقتصاد در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اداره شود.

در حال حاضر هر سهام عدالت که با قیمت یک میلیون تومان واگذار شده بود دست کم ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد و ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی هم بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.

  • منبع خبر : صداوسیما