یکی از سوپرمارکت‌های شهرمون با ارسال این عکس از قفسه مغازه‌اش بهمون‌ گفت: الان برای ماکارونی یک مدل و یک وزن دو قیمت داره و قیمت‌ ماکارونی بی سروصدا افزایش پیدا کرده...

یکی از سوپرمارکت‌های شهرمون با ارسال این عکس از قفسه مغازه‌اش بهمون‌ گفت: الان برای ماکارونی یک مدل و یک وزن دو قیمت داره و قیمت‌ ماکارونی بی سروصدا افزایش پیدا کرده…

افزایش بی سروصدای قیمت ماکارونی در گنبدکاووس

  • نویسنده : فریدون قارئی