مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به ثبت ۲۸.۸ میلیمتر باران طی مرداد در این استان گفت که نزولات آسمانی گلستان نسبت به مدت متوسط ۴۳ درصد افزایش یافت.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به ثبت ۲۸.۸ میلیمتر باران طی مرداد در این استان گفت که نزولات آسمانی گلستان نسبت به مدت متوسط ۴۳ درصد افزایش یافت.

نوربخش داداشی: در این مدت بیشترین میزان بارش در ایستگاه‌های استان در ایستگاه کلاله به میزان ۸۵.۷ میلیمتر بود و بیشترین میزان بارش ۲۴ ساعته در شهرستان کلاله به میزان ۷۰ میلیمتر ثبت شد.

وی افزود: میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ۳۶۴.۲ میلیمتر بود که این رقم ۱۶ درصد (معادل ۶۹ میلیمتر) نسبت به متوسط این مدت کاهش داشته است.

  • منبع خبر : ایرنا