طبق پیام های دریافتی از شهروندان از ساعاتی قبل مسیر شهر تاتار علیا به هیوه چی گنبد و روستای قورچایی به دلیل جاری شدن سیل شدید بسته شده است.

طبق پیام های دریافتی از شهروندان از ساعاتی قبل مسیر شهر تاتار علیا به هیوه چی گنبد و روستای قورچایی به دلیل جاری شدن سیل شدید بسته شده است.

 

انسداد جاده شهر تاتار علیا به هیوه چی گنبد و روستای قورچایی

انسداد جاده شهر تاتار علیا به هیوه چی گنبد و روستای قورچایی

  • نویسنده : فریدون قارئی