این طرح تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش بینی می‌شود تا یک ماه آینده برای بهره برداری آماده شود.

سرپرست اداره کل شیلات گلستان گفت: به زودی عملیات بازگشایی مسیر تردد از اسکله شناور صیادی به دریا پایان می‌یابد و پس از آن شرایط برای رفت وآمد آسان‌تر صیادان استان، نیرو‌های یگان حفاطت از منابع آبزی و پرورش دهندگان ماهی در قفس و پن به دریا، مهیا می‌شود.

اسماعیل جباری افزود: این طرح تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش بینی می‌شود تا یک ماه آینده برای بهره برداری آماده شود.

وی افزود: در حال حاضر راه ارتباطی خشکی به دریا از دهنه خواجه نفس برای رفت و آمد صیادان و پرورش دهندگان ماهی در دریا مسدود است، اما به زودی این مسیر ارتباطی بازگشایی می‌شود.

سرپرست اداره کل شیلات گلستان د گفت: ۸ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت حوضچه پهلوگیری شناورها، ایجاد کانال ارتباطی، لایروبی رودخانه گرگانرود و بازگشایی مسیر دسترسی به دریا اختصاص داده شده است.

  • منبع خبر : صداوسیما