واکسیناسیون در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در شیفت صبح انجام می شود.

نوع واکسن: سینوفارم،برکت،پاستوکووک،اسپایکوژن،رازی، فخرا،نورا

⭕️ نوبت۱ و ۲ :افراد بالای ۵ سال
⭕️نوبت۳ : افراد ۱۸ سال و بالاتر که حداقل ۳ ماه از تزریق نوبت دوم واکسن آنها، گذشته باشد.
⭕️نوبت۴ :افراد ۱۸ سال و بالاتر که حداقل ۶ ماه از تزریق نوبت سوم واکسن آنها، گذشته است.

 

? ساعت کار مرکز واکسیناسیون ستاد مرکز بهداشت واقع درخیابان شهید مطهری(خیابان سرابی):
? صبح: ۸ لغایت ۱۳
? عصر : ۱۳:۳۰ لغایت ۱۸

⭕️ واکسیناسیون در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در شیفت صبح انجام می شود.(واکسن سینوفارم)

 

⭕️ آدرس مراکز بهداشتی و درمانی شهری:

۱.مرکز خدمات جامع سلامت یک شهری واقع در خیابان امام خمینی (ره) شمالی، خیابان رودکی
۲. مرکز خدمات جامع سلامت دو شهری واقع در سید آباد، خیابان علوی
۳. مرکز خدمات جامع سلامت سه شهری واقع در خیابان شهدای شرقی
۴. مرکز خدمات جامع سلامت چهار شهری واقع در خیابان بهشتی نرسیده به پل گدم آباد
۵. مرکز خدمات جامع سلامت پنج شهری خیابان گلشن غربی چهاره دوم سمت چپ
۶. مرکز خدمات جامع سلامت شش شهری واقع در خیابان کوی پلیس

 

⭕️ آدرس مراکز بهداشتی و درمانی روستایی:

۱.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گدم آباد
۲.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سلطانعلی
۳.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حالی آخوند
۴.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دیگچه یسیرگچن
۵.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاکا حسینقلی
۶.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باغلی مرامه
۷. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بی بی شیروان
۸. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ایمر ملاساری
۹. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تقی آباد
۱۰.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پشمک پناده
۱۱. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فجر
۱۲.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ایمر محمد قلی آخوند
۱۳. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آق آباد
۱۴. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چای قوشان
۱۵. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی قوشان
۱۶.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قره محمد تپه
۱۷. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اگر ی بغاز
۱۸. مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی اینچه برون
۱۹. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی داشلی برون
۲۰.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کرند
۲۱.مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سارجه کر

  • منبع خبر : کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد پیشگیری از کرونا شهرستان گنبدکاووس