معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: بیش از ۹۶ درصد صنایع گلستان مربوط به بخش خصوصی است و صنایع دولتی خیلی در صنعت استان دیده نمی شوند.

سید محمد دهنوی در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر بخش کشاورزی ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی و بخش صنعت ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی استان گلستان را تشکیل می‌دهد و براساس این آمار نمی‌توان گفت که استان گلستان در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت مزیت قابل توجهی دارد.

وی یکی از مزیت‌های اصلی گلستان را کشاورزی دانست و افزود: استان گلستان یک میلیون تن گندم تولید می‌کند و مهم‌ترین تولیدکننده مرغ و تخم مرغ در کشور است لذا بیش از ما برای کشور اهمیت دارد که حوزه کشاورزی در گلستان جدی‌تر دیده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: با توجه به زیرساخت‌ها و مزیت‌های موجود در استان نگاه ملی این است که گلستان به بیشتر به حوزه کشاورزی ورود کند اما ما به جهت حجم بالای اشتغال در حوزه کشاورزی تمایل داریم در این حوزه تمرکز کنیم.

دهنوی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه و الگوی پیشرفت تدوین شده برای استان گلستان درصدد هستیم بخش صنعت را جدی‌تر ببینیم، تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامی که می‌توان در بخش صنعت رقم زد جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی است.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی در استان آغاز شده و اقدامات خوبی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: صنعتی که امروز در استان شاهد هستیم بیش از ۹۶ درصد آن مربوط به بخش خصوصی است و صنایع دولتی خیلی در صنعت استان دیده نمی‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به دسترسی به منابع فرآوری نشده خام در اطراف کشور و همچنین مزیت‌های بی شمار موجود در گلستان، آینده صنعت استان را روشن می‌بینیم.

دهنوی، تأمین زیرساخت‌ها و کمبود زمین را مهم‌ترین چالش استان گلستان در توسعه صنعتی استان گلستان برشمرد و گفت: نیاز است مسئولان در راستای توسعه صنعتی استان نسبت به رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنند.