بی آبی در برخی مناطق داخل شهر گنبدکاووس و مناطق حاشیه و روستاهای‌ اقماری گنبدکاووس و برخی روستاهای شهرستان بخصوص بخس داشلی برون‌ و بعضا بخش مرکزی گنبدکاووس مردم را آزار می‌دهد.

بی آبی در برخی مناطق داخل شهر گنبدکاووس و مناطق حاشیه و روستاهای‌ اقماری گنبدکاووس و برخی روستاهای شهرستان بخصوص بخس داشلی برون‌ و بعضا بخش مرکزی گنبدکاووس مردم را آزار می‌دهد.

اسم بردن تک تک خیابان‌ها و مناطق شدنی نیست، ولی شهرک اندیشه، تقی آباد، قلندرآباد، حاجی لرقلعه و پلی حاجی، یوسف آباد و… و‌ همچنین بخش های جنوبی شهر و حتی مرکز شهر و بصورت موردی برخی‌ مناطق دیگر مشکلات متعددی برای آب شرب و زندگی مردم ایجاد کرده است. این موضوع باعث گلایه و ناراحتی همشهریان از وضعیت موجود شده است.

ویدیوی ذیل مربوط به توزیع آب شرب توسط‌ تانکر در تقی آباد گنبدکاووس می باشد.

  • نویسنده : راضیه اونق