اعضای پارلمان شهری در آخرین نشست خود برای کمک به تیم والیبال نشسته شهرداری گنبدکاووس اعتبار پنج میلیارد ریالی مصوب کردند.

سرمربی تیم والیبال نشسته شهرداری گنبدکاووس: اعضای پارلمان شهری در آخرین نشست خود برای کمک به تیم والیبال نشسته شهرداری گنبدکاووس اعتبار پنج میلیارد ریالی مصوب کردند.

مبلغ درخواستی برای تیم والیبال نشسته گنبدکاووس ۱۳ میلیارد ریال بود که در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر، با پرداخت پنج میلیارد ریال به همراه کمک هزینه لباس و تامین ماشین برای تردد بازیکنان به مسابقات و اردوها موافقت کردند.

  • منبع خبر : ایرنا