معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره برنامه دولت در حوزه عمرانی، تصریح کرد که تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از اولویت‌های دولت سیزدهم در استان گلستان است.

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در دیدار با مجمع نمایندگان استان گلستان با تاکید بر رعایت توازن و تعادل در توسعه این استان، تصریح کرد: اقدامات دولت در استان گلستان باید عدالت محور و متناسب با محرومیت و جمعیت مناطق مختلف باشد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: نباید توسعه شهرستان‌های کوچک و محروم در سایه توجه به مرکز، نادیده گرفته شود.

منصوری افزود: در حوزه عمرانی هم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از اولویت‌های دولت در استان گلستان است.

وی، گلستان را بر خلاف ظاهر سبزش دارای باطنی محروم خواند و گفت: دولت همه سعی خود را برای تخصیص اعتبارات به استان گلستان انجام می‌دهد اما برخی از مشکلات بدون اعتبار حل شدنی است؛ مانند الحاق زمین برای توسعه شهرک‌های صنعتی که با افزایش تولید و اشتغال همراه است.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: معتقدم باید در حوزه گردشگری استان گلستان بسته مجزایی تدوین شود تا چند طرح خوب در منطقه پایه‌گذاری شود.

منصوری خاطرنشان کرد: برخی مشکلات استان گلستان نیز مربوط به اصلاح حریم است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق توسط مدیران استانی دارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا