مگس مدیترانه ای در هجومی بی سابقه، ۸۵۰ هکتار از باغات گلستان را درگیر کرده که به گفته کارشناسان اگر اقدام همگانی انجام نشود، ۷۰ درصد مرکبات استان آسیب خواهد دید.

مگس مدیترانه ای در هجومی بی سابقه، ۸۵۰ هکتار از باغات گلستان را درگیر کرده که به گفته کارشناسان اگر اقدام همگانی انجام نشود، ۷۰ درصد مرکبات استان آسیب خواهد دید.

یک باغدار از توابع شهرستان بندرگز: مگس مدیترانه‌ای امسال من را غافل گیر کرد و مثل سیل و زلزله که یکباره نازل می‌شود به سرعت زیادی در مزرعه من منتشر شد.

کارشناس ارشد مدیریت حفظ نباتات: مگس مدیترانه‌ای از خطرناک‌ترین آفاتی است که می‌تواند به بیش از ۲۵۰ گونه گیاهی تا ۹۰ درصد خسارت وارد کند.

وی اضافه کرد: تله‌های ردیابی آفت در اختیار باغداران استان قرار گرفته و در صورت محرز شدن وجود آفت، سموم لازم در اختیار باغداران قرار داده خواهد شد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر