معاون حمل و نقل اداره کل راهداری گلستان از ساماندهی و بارنامه ای شدن حمل و نقل شن ، ماسه و مصالح ساختمانی در استان خبر داد.

محسن عامریون گفت: در راستای اجرای تبصره ۷ قانون بودجه کشور چگونگی اجرای این قانون طی جلسات و نشست‌های مشترک با سازمان‌های مرتبط و تشکل‌های بار استان در اداره کل بررسی شده است.

محسن عامریون افزود: با اجرای این قانون حمل و نقل شن و ماسه و مصالح ساختمانی بدون بارنامه ممنوع است.

او با اشاره به اینکه اجرای این قانون در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای دستگاه‌های مرتبط الزام شده است، ادامه داد: هدف از اجرای این قانون، ساماندهی حمل و نقل محمولات معدنی، جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و هدر رفت منابع ملی، برداشت‌های بی رویه و اضافه تناژه‌ها و برقراری امنیت ترددهاست.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان