شبکه های برق تمام شهرستانهای استان در طوفان اخیر خسارت دیدند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند روز اخیر به شبکه توزیع برق این استان بیش از یازده میلیارد ریال بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛سید احمد موسوی گفت: شبکه های برق تمام شهرستانهای استان در طوفان اخیر خسارت دیدند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد: با توجه به آمادگی قبلی تیم‌های عملیاتی و پیمانکاری این شرکت در سطح استان بلافاصله با بسیج امکانات و نیروهای عملیاتی نقاط آسیب دیده ترمیم و شبکه برق استان پایدار شد.

موسوی اضافه کرد : سقوط پایه های فشار متوسط و فشار ضعیف، ترانسفورماتور، دستگاه سکسیونر و شبکه فشار ضعیف از جمله خسارات وارد شده به شبکه توزیع برق این استان است.

شایان ذکر است که طوفان در این استان از غروب روز دوشنبه شروع و تا ظهر روز سه شنبه ادامه داشت و در برخی از شهرستانهای استان سرعت طوفان بیش از ۹۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

  • منبع خبر : صداوسیما