مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران: با دستور رئیس جمهور استفاده از دریا رایگان است و هرگونه اخذ وجه برای ورودی پارکینگ‌ها ممنوع است.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران: با دستور رئیس جمهور استفاده از دریا رایگان است و هرگونه اخذ وجه برای ورودی پارکینگ‌ها ممنوع است.

طرح سازمان عمران و سواحل به مجلس ارائه شد تا بر این اساس متولی واحدی برای دریا و طرح‌های سالمسازی فراهم شود.

تنها در برخی نقاط خاص ساحل دریا آزادسازی نشده است اما در همه نقاط دیگر حریم دریا آزادسازی شد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان