معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به رشد زودتر از موعد گندم در این استان تاکید کرد: اکنون برای برای هر مزرعه باید نسخه‌ای اختصاصی پیچید.

علی اکبر مهقانی گفت: امسال به سبب افزایش دما در فصل کشت و البته بارندگی‌های مناسب، مراحل رشدی گندم جلوتر از موعد اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه اکنون در بیشتر گندمزار‌ها از مرحله کشت عبور کرده و وارد مرحله داشت شده ایم، ادامه داد: در این شرایط، تغذیه گیاه بسیار مهم است.

مهقانی افزود: باید مستمر از مزارع گندم سرکشی و با مشورت کارشناسان و در نظر گرفتن مرحله رشد گیاه، از کود‌های سرک استفاده شود.

اگر مرحله رشد خیلی جلوتر بود، حتماً در مصرف کود‌های ازته تجدید نظر یا از آن کمتر استفاده و یا با کود‌های پتاسه مخلوط شود.

وی با بیان اینکه در این شرایط، علف‌های هرز و آفات نیز زودتر دست به کار شده اند، اضافه کرد: در سرکشی ها، مدیریت علف‌های هرز و آفات هم باید خیلی جدی گرفته شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان نیز تاکید کرد: کود سرک در گندمزار‌ها حتماً باید استفاده شود.

صمد ضیایی گفت: در مرحله شروع پنج زنی تا اوایل ساقه رفتن، اگر گندم ارتفاع زیادی دارد، کود ازته کمتر «۵۰ کیلوگرم در هر هکتار» با کود کلر پتاسیم مخلوط و استفاده شود تا مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری‌ها افزایش یابد و استحکام آن زیاد شود.

امسال سطح زیر کشت گندم در استان گلستان نزدیک به ۳۷۰ هزار هکتار است.

پارسال استان گلستان با بیش از یک میلیون تُن، در رتبه دوم تولید گندم کشور قرار گرفت.

گندم گلستان به لحاظ کیفیت، حرف اول را در کشور می‌زند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان