عرصه‌های خالی حاشیه جنگل با هدف زراعت چوب و جنگل کاری اقتصادی برای تامین چوب و اشتغالزایی به بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها و دهیاری‌ها شوراها واگذار می‌شود.

رئیس اداره جنگل کاری منابع طبیعی گلستان: عرصه‌های خالی حاشیه جنگل با هدف زراعت چوب و جنگل کاری اقتصادی برای تامین چوب و اشتغالزایی به بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها و دهیاری‌ها شوراها واگذار می‌شود.

زراعت چوب با تولید حدود ۳۰ تن چوب از هر هکتار در طول پنج سال در آمد بالاتری از کشت زراعت شالی را دارد.

  • منبع خبر : مهر