رئیس کل دادگستری گلستان از ساماندهی و کودکان کار در استان خبر داد.

حیدر آسیابی در جلسه شورای استانی پیشگیری از جرم استان که با موضوع کودکان کار و تکدی گری برگزار شد، گفت: همه دستگاه‌هایی که به نحوی در این حوزه مسئولیت دارند باید به وظایف خود عمل کنند.

او افزود: اقدامات قضایی و انتظامی در این حوزه زمانی اثربخش خواهد بود که متولیان اصلی این حوزه به وظایف قانونی خود عمل کنند و ترک فعل در این حوزه با هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.

آسیابی به تلاش تازه دادگستری استان برای پیشگیری از موازی کاری‌ها و تجمیع اقدامات قضایی و حمایتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: مجتمع شوق زندگی در حال راه اندازی است و همه دستگاه‌ها باید در قالب فعالیت‌های این مجتمع برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان و زنان بسیج شوند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: موضوع کودکان بازمانده از تحصیل هم که قربانی آسیب‌های اجتماعی و بخشی هم در قالب کودکان کار ظهور پیدا می‌کند نیز از مواردی است که با اولویت در قالب مجتمع شوق زندگی دنبال می‌شود.

پنجمین جلسه استانی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با موضوع کودکان کار و تکدی گری برگزار شد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان