موج بازرسی و نظارت استاندارد بر خدمات از شرق گلستان آغاز شد.

موج بازرسی و نظارت استاندارد بر خدمات از شرق گلستان آغاز شد.

رییس اداره استاندارد گنبدکاووس گفت: بازرسی و ارزیابی کیفیت واحدهای ارائه خدمات شرق استان گلستان از زائرسرای امام رضا (ع) #آزادشهر توسط تیم بازرسی و نظارت اداره استاندارد گنبدکاووس مطابق چک لیست ارزیابی استاندارد ملی ۲۰۴۲۹ آغاز شد.

محسن خسروی اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ناظر بر استاندارد سازی خدمات واحد های ارائه دهنده خدمت؛ بازرسی و ارزیابی از واحدهای خدماتی از قبیل هتل ها، سرای سالمندان، سالن های ورزشی، دفاتر خدمات پستی و… مطابق با چک لیست های ارزیابی در شهرستان گنبد و حومه به موازات مرکز استان، در حال برنامه ریزی و اجراست.

  • منبع خبر : صداوسیما