به مناسبت دهه فجر جشنواره غذاهای سنتی ارگانیک با میزبانی دهیاری این روستا و با حضور فرماندار شهرستان آزادشهر، بخشدار و سایر مسئولین این شهرستان برگزار شد.

به مناسبت دهه فجر جشنواره غذاهای سنتی ارگانیک با میزبانی دهیاری این روستا و با حضور فرماندار شهرستان آزادشهر، بخشدار و سایر مسئولین این شهرستان برگزار شد.

یکی از نکات جالب این جشنواره تهیه بیش از ۱۳۰نوع غذا و دسر و مانتی و… مختلف توسط بانوان هنرمند این روستا بود.

در پایان به این مراسم و به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.

لازم به یادآوری است عطابهلکه روستایی بین شهرستان آزادشهر و گنبد و در ابتدای جاده خط نو میباشد.

 

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

 

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

شور و نشاط بانوان روستایی با نوآوری برپایی جشنواره غذاهای سنتی در روستای عطابهلکه + گزارش تصویری

  • نویسنده : فریدون قارئی