در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۸۳۱ هزار تن هندوانه به ۳۵ کشور مختلف صادر شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته است.

در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۸۳۱ هزار تن هندوانه به ۳۵ کشور مختلف صادر شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته است.

یکی از نکات جالب توجه در صادرات هندوانه این است که این محصول را می‌توان از نظر ارزش صادراتی یکی از ارزانترین محصولات کشاورزی نام برد چرا که هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط حدود ۳۲۲ سنت معادل حدود ۵۵۰۰ تومان به کشورهای مختلف فروخته شده در حالی که این محصول جالیزی یکی از آب‌برترین محصولات کشاورزی است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا