باتوجه به شرایط اقلیمی این شهر، پدیده خشکسالی و ریزگردها ضرورت بازنگری در فضاهای سبز شهری و گونه‌های گیاهی آن با نگاه علمی و دانشگاهی احساس می‌شد.

شهردار گنبدکاووس گفت: فضاهای سبز شهری به‌خصوص در پنج بوستان “قابوس، داریوش، ظفر، شهید فهمیده و پارک علم و فناوری” با نگاه اکولوژیک و روش‌های علمی سازگار با اقلیم و محیط زیست این شهرستان توسعه می‌یابد.

سیدعلی اصغر موسوی روز در مراسم امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری علمی – تحقیقاتی مشترک بین شهرداری گنبدکاووس با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: این شهرداری مصمم به استفاده از ایده‌های علمی و دانشگاهی برای توسعه مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف از جمله فضای سبز است.

وی اضافه کرد: شهرداری برای تحقق این راهبرد تاکنون با دانشگاه‌های دولتی گنبدکاووس، آزاد اسلامی و موسسه آموزش عالی غیردولتی شمس تفاهم نامه همکاری در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری امضا کرده است.

رسول پایدار افزود: براساس این تفاهم نامه گونه‌های گیاهی بومی سازگار با شرایط اقلیمی گنبدکاووس در فضاهای سبز شهری بالاخص در پنج بوستان پیش بینی شده اولیه غرس می‌شود.

رئیس شورای شهر گنبدکاووس هم در این مراسم گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی این شهر، پدیده خشکسالی و ریزگردها ضرورت بازنگری در فضاهای سبز شهری و گونه‌های گیاهی آن با نگاه علمی و دانشگاهی احساس می‌شد.

پرویز ناصری افزود: برخی گونه‌های گیاهی و درختان فعلی در فضاهای سبز، بوستان‌ها و حاشیه معابر گنبدکاووس مانند “اکالیپتوس و کاج” غیربومی و نامناسب هستند که باید گونه‌های بومی را جایگزین آنها نمود.

  • منبع خبر : ایرنا