جاده گنبد به گمرک اینچه برون، داشلی برون و شهر کرند بعلت شکستگی پل در منطقه معروف به لاغار مسدود شد.

جاده گنبد به گمرک اینچه برون، داشلی برون و شهر کرند بعلت جاری شدن سیلاب و شکستگی پل در منطقه معروف به لاغار مسدود شد.

 

  • نویسنده : فریدون قارئی