قطار ترانزیتی دالیان چین به مقصد جلفا در روزهای آینده از طریق ایستگاه مرزی اینچه‌برون گلستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ گفت: قطار ترانزیتی دالیان چین به مقصد جلفا در روزهای آینده از طریق ایستگاه مرزی اینچه‌برون گلستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

راه‌اندازی این مسیرها در افزایش حجم تبادل تجاری دو کشور، کاهش زمان ارسال کالا، اتصال چین به غرب آسیا و توسعه کمربند-راه به اروپا اهمیت بسزایی دارد.

گمرک ریلی اینچه برون یکی از ظرفیت‌های بسیار بکر برای توسعه تجاری گلستان و ایران به وسیله راه آهن است که تحول زیرساختی ریلی آن توسط دولت سیزدهم با برنامه آغاز شده و نوید بخش آینده اقتصادی درخشان برای ساکنان منطقه و کشور خواهد بود.

  • منبع خبر : ایرنا