مالکان و متصرفين موتورسيكلت هاي توقيفي موجود در پاركينگ هاي استان گلستان كه بيش از شش ماه از تاريخ توقيف آنها گذشته است برای ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند.

سرهنگ عباس مهاجر بسطامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت : مالکان و متصرفين موتورسيكلت هاي توقيفي موجود در پاركينگ هاي استان گلستان كه بيش از شش ماه از تاريخ توقيف آنها گذشته است برای ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور استان گلستان افزود: چنانچه ظرف مدت يك ماه آينده و حداكثر تا تاريخ پنجم شهریور ماه در خصوص ترخيص موتورسيكلت خود اقدام نکنند ، توسط مراجع ذيصلاح قانوني در خصوص مزايده و اسقاط و تعيين تكليف آنها اقدام خواهد شد.

بديهي است مسئوليت هرگونه ضرر و زيان ناشي از تاخيردر ترخيص در مهلت مقرره ، برعهده مالكان خواهد بود.

  • منبع خبر : صداوسیما