مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از شناسایی فردی که با عنوان مامورجعلی تعزیرات حکومتی از شهروندان اخاذی می کرد خبر داد.

تقی حسام گفت: بر اساس گزارش مردمی مبنی بر اینکه شخصی در قالب مامور تعزیرات حکومتی اقدام به دریافت مبالغی از شهروندان می‌کرد شناسایی شد.

او ادامه داد: با همکاری حراست اداره کل تعزیرات حکومتی و حفاظت اطلاعات دادگستری استان، این فرد، تحت تعقیب قرار گرفت.

حسام از مردم خواست: در صورت مراجعه مامورین تعزیرات حکومتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تقاضای کارت شناسایی معتبر کنند.

او افزود: مردم در صورت مشاهده هرگونه تقاضای نامعقول و غیر متعارف مراتب را به تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا با شماره تلفن ۳۲۴۲۲۴۴۲-۰۱۷ حراست اداره کل تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان