مشکل ریزگردها دیگر فقط مختص تابستان نیست، بلکه در نیمه دوم پاییز هم‌ مهمان ناخوانده وقت و بی وقت مناطق‌ مختلف گنبدکاووس شده‌ است...

مشکل ریزگردها دیگر فقط مختص تابستان نیست، بلکه در نیمه دوم پاییز هم‌ مهمان ناخوانده وقت و بی وقت مناطق‌ مختلف گنبدکاووس شده‌ است…

اینجا شهر کرند در‌ شهرستان گنبدکاووس می‌باشد.

  • نویسنده : فریدون قارئی