مجلس قصورهای صورت گرفته در مراسم اربعین را پیگیری می‌کند.

مسئولان دولتی باید پاسخگوی قصور و ناکارآمدی خود باشند

دولت نتوانست شرایط لازم را فراهم کند.

مجلس قصورهای صورت گرفته در مراسم اربعین را پیگیری می‌کند.

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان: با توجه به اینکه مردم ۲ سال به دلیل شیوع ویروس کرونا، منتظر بودند تا در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند دولت باید این پیش‌بینی را داشت که احتمال حضور گسترده مردم وجود دارد پس بایستی شرایط و زیرساخت‌های لازم را فراهم می.کرد.

مردم حتی در جابه‌جایی بین شهرهای دیگر هم با مشکل مواجه شدند چون اتوبوس ها برای زوار اربعین به سمت مرزهای غربی رفتند.

عراق توانایی و ظرفیت‌های لازم را نداشت باید اطلاع می‌داد. به طور مثال اعلام میکرد که ظرفیت پذیرایی از ۱۰ هزار زائر را دارد و ایران نیز برنامه‌های خود را بر این اساس پیش میبرد؛ نه اینکه هموطنان ما در آنجا سرگردان شوند و حتی شاهد جان باختن چند نفر از زوار باشیم.

  • منبع خبر : دیده بان ایران