چرا مشکل پل ارتباطی جاده گنبد به کلاله از سمت روستای چای قوشان کوچک رفع نمی‌گردد؟

چرا مشکل پل ارتباطی جاده گنبد به کلاله از سمت روستای چای قوشان کوچک رفع نمی‌گردد؟

در سال‌های گذشته نیز متاسفانه این شرایط باعث شد بر اثر سقوط خودرو یکی از همشهریانمان جانش را از دست دهد!

 

  • نویسنده : فریدون قارئی