تجهیزات مستقر در زمین‌های بازی و شهربازی‌ها مشمول استاندارد اجباری است و تمام شهر‌های بازی ملزم به اخذ تاییدیه استاندارد برای فعالیت تجهیزات خود هستند.

معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان گفت: بازرسان استاندارد حین بازرسی از زمین‌های بازی، یک تجهیز تکان دهنده و قصر بادی مشاهده نمودند که بدون داشتن مجوز استاندارد در حال فعالیت بود.

داوود مزیدی گفت: تجهیز غیر استاندارد شناسایی شده در شهرستان گنبد کاووس، تا اطلاع بعدی توسط کارشناسان استاندارد پلمب شده است و بهره برداری از تجهیز تا قبل از دریافت تاییدیه استاندارد غیر قانونی است.

او گفت: تجهیزات مستقر در زمین‌های بازی و شهربازی‌ها مشمول استاندارد اجباری است و تمام شهر‌های بازی ملزم به اخذ تاییدیه استاندارد برای فعالیت تجهیزات خود هستند.

معاون ارزیابی انطباق استاندارد از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده کالا‌ها و خدمات غیر استاندارد موارد را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۱۷ یا سامانه رسیدگی به شکایات ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد گلستان اعلام کنند.

  • منبع خبر : صداوسیما