مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان پیش بینی کرد امسال از مزارع استان بیش از ۲۴ هزار تن محصول باقلا برداشت شود.

ناظری گفت:سطح زیر کشت محصول باقلا در استان هزار و ۷۵۰ هکتار و میانگین عملکرد هر هکتار ۱۴ تن است.

او ادامه داد: برداشت محصول باقلا از اواخر فروردین ماه شروع شده و تاکنون ۶۵ درصد آن برداشت شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال میانگین قیمت خرید این محصول از کشاورز حدود ۱۲ هزار تومان است.

ناظری گفت:این محصول بعد از برداشت علاوه بر بازار‌های استان به برخی از استان‌های دیگر نیز فرستاده می‌شود.

او افزود:مهمترین ارقام مورد کشت در استان ارقام برکت و فیض بوده که از ارقام دانه درشت است.

ناظری گفت: برداشت باقلا تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.

بهترین زمان کشت این محصول از ابتدای آبان تا اواسط آذر است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان