اینکه عده‌ای تمایل به تزریق دوز سوم واکسن کرونا ندارند، دیگر ارتباطی به‌شدت گرفتن یا خفیف بودن بیماری ندارد، مسئله از اینجا به بعد، اجتماعی است.

مسعود یونسیان، رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت: اینکه عده‌ای تمایل به تزریق دوز سوم واکسن کرونا ندارند، دیگر ارتباطی به‌شدت گرفتن یا خفیف بودن بیماری ندارد، مسئله از اینجا به بعد، اجتماعی است.

آزادی عمل افرادی که علیه واکسن اطلاع‌رسانی می‌کنند در بی‌میلی مردم برای تکمیل نکردن واکسیناسیون‌شان تأثیر داشته است.

عده‌ای برای توجیه واکسن نزدنشان، ابتلای دوباره و حتی مرگ واکسن‌زده‌ها را بهانه می‌کنند.

ما شاهد هستیم که مدام تصمیم‌هایی گرفته می‌شود و بعد از آن همان تصمیم لغو می‌شود. این اظهارات و تصمیم‌ها مردم را برای انجام یک اقدام، مصمم نمی‌کند.

  • منبع خبر : همشهری