بار دیگر نزدیک نوروز شدیم و بستن جاده ورودی گنبد از سمت فلکه (میدان) الله آزادشهر شروع شد.

فریدون قارئی مدیرمسئول پایگاه خبری اخبار‌ گنبد: هر سال همین آش و همین کاسه، در روزگاری که برای شهرِ مرکزِ استان اگر تصمیم گرفته شود ۹۰ روزه یک روگذر یا زیر گذر احداث می‌گردد، سالیان سال است شاهراه اصلی استان که محل تلاقی و گذر به گنبدکاووس، مشهد مقدس، خوش ییلاق شاهرود و شهر آزادشهر است بجای اصلاح مسیر و یا احداث روگذر یا زیرگذر، به هنگام‌ ترافیک‌ جاده را میبندند تا ترافیک با طولانی‌تر شدن مسیر برای اهالی گنبدکاووس کنترل شود، این‌ راهکار برای سالیانِ گذشته راهگشایِ غیراصولی بود، چرا بجایِ کارِ اصولی باز آن راه رفتید که مردم‌ در آن‌ ناراضی؟

 

  • نویسنده : فریدون قارئی