قبل از ظهر امروز دوشنبه یک دستگاه خودرو سواری در خیابان پاسداران جنب ساختمان جمعیت هلال احمر استان گلستان دچار حریق شد و از خوش شانسی راننده وجود کپسول در ساختمان مجاور و سرعت عمل پرسنل شاغل در این مرکز باعث شد خودرو از حریق کامل نجات یافته و این حادثه با کمترین خسارت ختم به خیر گردد.

قبل از ظهر امروز دوشنبه یک دستگاه خودرو سواری در خیابان پاسداران جنب ساختمان جمعیت هلال احمر استان گلستان دچار حریق شد و از خوش شانسی راننده وجود کپسول در ساختمان مجاور و سرعت عمل پرسنل شاغل در این مرکز باعث شد خودرو از حریق کامل نجات یافته و این حادثه با کمترین خسارت ختم به خیر گردد.

به نظر میرسد با وجود اخبار پیاپی از آتش سوزی خودروها وجود کپسول آتش‌نشانی یکی از ضروریات خودروها محسوب می‌گردد و بهتر است مخاطبان محترم بخاطر حفظ اموال ارزشمند خود به این نکته توجه نموده که داشتن کپسول آتش نشانی در محل کار یا زندگی و حتی در سایز کوچک در خودرو شاید خیلی مفید باشه.

بیاد داشته باشید اگر این خودرو در خارج از شهر و در جاده دچار حریق شده بود و این امکانات در دسترس نبود احتمالا سرمایه یک فرد تبدیل به خاکستر می شد.

  • نویسنده : فریدون قارئی