دادستان مرکز استان گلستان گفت: کیفرخواست همه متهمان پرونده فساد در شهرداری و شورای شهر گرگان صادر شد.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: در این پرونده برای شهردار سابق گرگان، ۲ عضو شورای شهر ، ۲ مدیر شهری شهرداری ، چهار کارمند شهرداری، سه پیمانکار ،یک کارچاق کن و ۱۶ نفر خارج از شهرداری که با این پرونده مرتبط هستند، کیفرخواست صادر شده است.

محمود اسپانلو افزود: پرونده یک عضو شورا پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای، به دادگاه کیفری یک استان و پرونده بقیه متهمان به دادگاه کیفری ۲ گرگان، فرستاده شد.

اسپانلو گفت: همه متهمان تا زمان صدور رای دادگاه، با تودیع وثیقه آزاد هستند.

دادستان گرگان افزود: به استناد ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ۲ عضو شورای شهر و ۲ مدیر شهری و چهار کارمند متهم در این پرونده ، فعلا از شغل و سِمت سازمانی ، تعلیق هستند و این افراد حق حضور در شورای شهر و شهرداری گرگان را ندارند .

دادستان مرکز استان گفت: شهردار سابق گرگان، یک پرونده باز دیگر هم در دادسرای گرگان دارد که در حال رسیدگی است.

سال گذشته ، شهردار ، ۲ عضو شورای شهر و چند تن از کارمندان شهرداری گرگان همراه با یک کارچاق کن و سه پیمانکار و چند نفر دیگر بازداشت شدند .

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا