بالا آمدن آب سد گلستان و وضعیت سیلاب در روستای عباس آباد ( سارجه کر) در شرق گنبدکاووس

بالا آمدن آب سد گلستان و وضعیت سیلاب در روستای عباس آباد ( سارجه کر) در شرق گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

گزارش تصویری سیلاب روستای سارجه کر گنبدکاووس

  • نویسنده : فریدون قارئی