این کشاورز گنبدی به پایگاه اخبار گنبد گفت: این بذر گندمی هست که بهم تحویل دادن، البته پولش رو هم پیش پیش گرفته بودن...

این کشاورز گنبدی به پایگاه اخبار گنبد گفت: این بذر گندمی هست که بهم تحویل دادن، البته پولش رو هم پیش پیش گرفته بودن…

تا الان بذرِ به این بی‌کیفیتی بهمون تحویل نداده بودن، با این بذرِ بی کیفیت محصول‌ و بازدهی هم پایین خواهد بود و اگر این ضرر به اقتصاد ملی کشور نیست پس چیه؟ شما بگید . زنگ زدم میگن از گرگان اومده با تایید از مقامات بالا

  • نویسنده : راضیه اونق