کارگرِ زحمتکش، در این وضعیت اقتصادی به فکر نان و سیر کردنِ شکم امروز زن و بچه و خودش باشه یا با حق بیمه ای که با هزینه های سنگین برای سالهای بعدش قراره حمایتش کنه؟

رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان گنبدکاووس گفت: از مجموع هفت هزار کارگر ساختمانی این شهرستان، سه هزار نفر آنان معادل تقریبی ۴۳ درصد بیمه تامین اجتماعی هستند./ایرنا

پانوشت سردبیر پایگاه اخبار گنبد: کارگرِ زحمتکش، در این وضعیت اقتصادی به فکر نان و سیر کردنِ شکم امروز زن و بچه و خودش باشه یا با حق بیمه ای که با هزینه های سنگین برای سالهای بعدش قراره حمایتش کنه؟ آقایان مسئول هزینه‌های بیمه از بنده که بصورتِ مشاغل آزاد دارم پرداخت میکنم‌ سنگین است، وضع اقتصادی کارگرانی را همه میدانیم که با حداقل حقوقی که خود شما اعلام کرده اید نیز اختلاف زیادی دارد و وضعیت معیشت خیلی از این بزرگواران را هم میدانیم، آنوقت چطور انتظار وجود دارد تا بتوانند خودشان‌ را بیمه کنند؟ چتر حمایت پس کجاست؟

  • منبع خبر : اخبار گنبد