از ظرفیت 245 میلیون مترمکعبی 14 سد در حال بهره‌برداری استان، تنها 58 میلیون متر مکعب معادل 24 درصد تاکنون آبگیری شده است و 76 درصد آن خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان: حجم آب موجود در پشت سدهای این استان تا زمان آخرین محاسبه در ۱۹ اردیبهشت سال جاری بالغ بر ۵۹ میلیون متر مکعب معادل ۲۴ درصد کل ظرفیت مخازن است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان افزود: از ظرفیت ۲۴۵ میلیون مترمکعبی ۱۴ سد در حال بهره‌برداری استان، تنها ۵۸ میلیون متر مکعب معادل ۲۴ درصد تاکنون آبگیری شده است و ۷۶ درصد آن خالی است.

حسینی گفت: هم اکنون ۵۶ درصد سد کوثر، ۸۲ درصد سد شهید چمران، ۳۳ درصد بوستان، ۳۱ درصد گلستان، یک درصد وشمگیر، ۵۵ درصد نگارستان، ۴۵ درصد سد شهید ایمری، ۴۷ درصد سد شهید قربانی، ۲۰ درصد سد شهید دستغیب، ۰٫۳ درصد کرند، ۱۰ درصد دانشمند، ۱۱ درصد اینچه برون، ۵۲ درصد آلماگل و ۳۰ درصد آلاگل آب دارد.

  • منبع خبر : تسنیم