گران شدن اینترنت - پایگاه اخبار گنبد
مهر تایید مجلس بر گرانی اینترنت ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پس از تایید و تکذیب فراوان

مهر تایید مجلس بر گرانی اینترنت

طرح جنجالی کمیسیون تلفیق که باعث «گران» شدن اینترنت می‌شود، بالاخره در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.