آب‌گیری تالاب آجی گل از سمت روستای اوخی تپه اینچه‌برون پس از بارندگی های اخیر

آب‌گیری تالاب آجی گل از سمت روستای اوخی تپه اینچه‌برون پس از بارندگی های اخیر

آب‌گیری تالاب آجی گل از سمت روستای اوخی تپه اینچه‌برون

  • نویسنده : راضیه اونق