اعلام گزارش استاندارد به دادستانی گنبدکاووس درباره پرونده عرضه بنزین های آغشته به گازوئیل

دادستان گنبد کاووس از ارسال گزارش استاندارد در پرونده عرضه بنزین مخلوط به گازوئیل در دو جایگاه سوخت این شهرستان به دادسرا خبر داد.

حسینعلی ایزد گفت: گزارش اداره استاندارد، اختلاط بنزین با فرآورده های سنگین تر ( گازوئیل ) در بررسی بنزین عرضه شده در جایگاه های سوخت شهرستان گنبدکاووس را تایید و تاکید می کند بنزین عرضه شده، شرایط بند سه ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را ندارد.

ایزد ادامه داد: با اعلام نظر رسمی استاندارد، امروز پرونده شاکیان این ماجرا برای رسیدگی به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهرستان گنبدکاووس ارجاع و با دستور بازپرس پرونده، دو جایگاه دار به دادسرا احضار شدند.

حسینعلی ایزد گفت: این پرونده تاکنون ۱۳ شاکی دارد و جایگاه داران ۵ روز فرصت دارند برای ارائه توضیح و دفاعیات خود به دادسرا مراجعه کنند.

دادستان گنبدکاووس اوایل مرداد امسال در پی درج خبری در خبرگزاری ایسنا مبنی بر عرضه بنزین مخلوط با گازوئیل در تعدادی از جایگاه های سوخت این شهرستان از باب حقوق عامه برای بررسی موضوع، ورود و از اداره استاندارد خواست پس از بررسی، در کوتاه ترین زمان نظر کارشناسی خود را در این باره اعلام کند.

  • منبع خبر : صداوسیما