اولین پرواز ساعت ۶ و نیم صبح فردا چهارشنبه ۸ تیر با ۲۷۰ زائر و دومین پرواز ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه عصر با ۲۳۵ زائر به مقصد جده انجام خواهد شد.

مدیر حج و زیارت گلستان : زائران حج تمتع استان امروز طی ۲ پرواز به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

اولین پرواز ساعت ۶ و نیم صبح فردا چهارشنبه ۸ تیر با ۲۷۰ زائر و دومین پرواز ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه عصر با ۲۳۵ زائر به مقصد جده انجام خواهد شد.

فردا ۳ کاروان از فرودگاه بین المللی شهدای گرگان به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.