در واقع بر خلاف هشدارهای قبلی، باران قابل توجهی به استانمون‌ نرسید و میشه به این شکر کرد که سیلابی هم نرسید که خسارتی به مردم و استانمون وارد بشه.

میتوانید میزان بارش روزهای گذشته رو در نقشه فوق مشاهده کنید/ در واقع بر خلاف هشدارهای قبلی، باران قابل توجهی به استانمون‌ نرسید و میشه به این شکر کرد که سیلابی هم نرسید که خسارتی به مردم و استانمون وارد بشه.

بر اساس رنگ روی نقشه و راهنمای رنگ سمت چپ‌میتوانید بصورت حدودی بر حسب میلیمتر مقدار باران‌ را متوجه شوید.