از مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای ساخت ساختمان سامانه رادار هواشناسی گنبدکاووس از محل اعتبار سفر استانی تاکنون ۷۰ میلیارد ریال تخصیص یافته ضمن اینکه مبلغ ۴۰ میلیارد ریال هم از منابع استانی برای اجرای این پروژه مهم تامین اعتبار شده است.

رییس اداره هواشناسی گنبدکاووس از شروع عملیات اجرایی ساخت نخستین سامانه رادار هواشناسی گلستان در این شهرستان مرزی با اقلیم خشم و بیابانی خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی احداث خواهد شد.

منصور فرشاد: ۱۵۰ میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز احداث سامانه رادار هواشناسی گلستان در گنبدکاووس مصوبه سفر ۱۳ اسفند پارسال رییس جمهور و برخی اعضای هیات دولت به این استان شمالی و بقیه از محل منابع استانی تامین خواهد شد.

وی اضافه کرد: از مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای ساخت ساختمان سامانه رادار هواشناسی گنبدکاووس از محل اعتبار سفر استانی تاکنون ۷۰ میلیارد ریال تخصیص یافته ضمن اینکه مبلغ ۴۰ میلیارد ریال هم از منابع استانی برای اجرای این پروژه مهم تامین اعتبار شده است.

  • منبع خبر : ایرنا