ارتفاع سیلابی که بامداد امروز وارد بخشی از روستای عباس آباد(سارجه کر) گنبدکاووس شد

ارتفاع سیلابی که بامداد امروز وارد بخشی از روستای عباس آباد(سارجه کر) گنبدکاووس شد.

ارتفاع سیلاب روستای عباس آباد ( سارجه کر ) گنبدکاووس +عکس

  • نویسنده : راضیه اونق