روز دوم و پایانی هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس با رقابت ۶۶ راس اسب از نژادهای "ترکمن، دوخون و تروبرد" در هفت کورس شامل پنج دور هزار متری و ۲ دور هزار و ۲۰۰ متری عصر امروز جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار و با معرفی اسب‌های برتر پایان یافت.

در دور نخست هفته دوم این مسابقات، ۱۰ راس اسب بیش از سه ساله نژاد ترکمن هندیکاپ کلاس ۶ به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با هم به رقابت پرداختند که اسب “فرتاز صحرا نورد” زودتر از دیگر اسب‌ها از خط پایان عبور کرد و اول شد و اسب‌های “آتا خان بیرجند” و “گل جودر” به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور دوم که ویژه اسب‌های سه ساله نژاد دوخون ۸ تا ۱۲ امتیاز بود و با شرکت ۹ راس اسب به مسافت هزار متر برگزار شد، اسب “بنز” اول شد و اسب‌های “یاد کراندو” و “وینگو” به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت در دور سوم روز دوم و پایانی هفته دوم مسابقات سوارکاری کورس بهاره گنبدکاووس ویژه اسب‌های سه ساله نژاد دوخون ۲ تا ۶ امتیاز بود که با شرکت ۱۲ راس اسب و به مسافت هزار متر برگزار شد و در پایان اسب “ریو بولت” با پیشی‌گرفتن از دیگر رقبا اول شد و اسب‌های “اورهان” و “بوران” به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.

در دور چهارم که ویژه اسب‌های سه ساله نژاد تروبرد ۲ تا ۶ امتیاز بود و با شرکت هفت راس اسب به مسافت هزار متر برگزار شد، اسب “نیلا مون” سریع‌تر از خط پایان گذشت و اول شد و اسب‌های “استارچیف” و “جوکوویچ” به ترتیب رتبه دوم و سوم را از آن خود کردند.

رقابت در دور پنجم این مسابقات نیز میان اسب‌های بیش از سه ساله نژاد دوخون هندیکاپ کلاس ۲ بود که با شرکت ۱۲ راس اسب به مسافت هزار متر برگزار شد و در پایان اسب “انیم” اول شد و اسب‌های “اریک” و “هواسو بندر” به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور ششم که ویژه اسب‌های بیش از سه ساله نژاد دوخون هندیکاپ کلاس ۶ بود و با شرکت ۱۲ راس اسب به مسافت هزار و ۲۰۰ متر برگزار شد، اسب “یاگال” سریع‌تر از خط پایان گذشت و اول شد و اسب‌های “هایدر نجیا” و “اوچر شاه” به ترتیب رتبه دوم و سوم را از آن خود کردند.

رقابت در دور هفتم و آخر روز دوم و پایانی هفته دوم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس ویژه اسب‌های بیش از سه ساله نژاد تروبرد هندیکاپ کلاس سه بود که با شرکت ۶ راس اسب به مسافت هزار متر برگزار شد و در پایان اسب “لاس وگاس” اول شد و اسب‌های “آنانیس” و “زستا” به ترتیب دوم و سوم شدند.

برگزار کنندگان روز دوم و آخر هفته دوم این مسابقات در پایان مبلغ هشت میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال جایزه نقدی به مالکان، مربیان و چابکسواران اسب‌های اول تا سوم پرداخت کردند.

مسابقات اسبدوانی در شهرستان ۴۱۱ هزار نفری گنبدکاووس که از آن به‌عنوان پایتخت سوارکاری کشور یاد می‌شود، سال‌هاست که با حضور جمع زیادی از علاقه‌مندان به این رشته ورزشی برگزار می‌شود.

مسابقات سوارکاری در بین مردم گلستان بویژه ترکمن‌ها علاقمندان زیادی دارد و این رخداد ورزشی بیش از یک دهه است علاوه بر گنبدکاووس در ۲ شهرستان آق قلا و بندرترکمن این استان برگزار می‌شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا