از رانندگان کامیون‌ها بخواهیم بیشتر امانت‌دار محصولات کشاورزان که این محصولات دسترنج یکسالشون‌ هست باشند

این فیلم مربوط به جاده آق آباد گنبدکاووس است، چه خوب می شد که مسئولین امر از رانندگان کامیون‌ها بخواهند بیشتر امانت‌دار محصولات کشاورزان که دسترنج یکسالشان است باشند، مخصوصا که امسال محصولات کشاورزی دچار خشکسالی شده‌اند، البته این اتفاق به نظر می‌رسد سهوی باشد ولی هم‌ مالک و هم رانندگان می‌بایست جهت حمل و نقل کالا بیشتر دقت کنند تا خسارتی وارد نشود.

 

  • نویسنده : راضیه اونق