ایران سومین بازار بزرگ پرمصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در منطقه، پس از عربستان و ترکیه است.

دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران: ایران سومین بازار بزرگ پرمصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در منطقه، پس از عربستان و ترکیه است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران: به نظر می‌رسد در حوزه لوازم و محصولات آرایشی و بهداشتی می‌توان با آزادسازی واردات، زمینه تولید مناسب و باکیفیت آنها را در کشور فراهم کرد.

  • منبع خبر : ایسنا