برداشت پسته وحشی و ارگانیک در سطح هفت هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی واقع در ارتفاعات "قازانقایه" شهرستان مرزی مراوه‌تپه واقع در شمال شرق استان گلستان با پیش‌بینی اولیه تولید ۷۰ تُن توسط بومیان و اعضای شرکت تعاونی بصیرت آغاز شد.

برداشت پسته وحشی و ارگانیک در سطح هفت هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی واقع در ارتفاعات “قازانقایه” شهرستان مرزی مراوه‌تپه واقع در شمال شرق استان گلستان با پیش‌بینی اولیه تولید ۷۰ تُن توسط بومیان و اعضای شرکت تعاونی بصیرت آغاز شد.

شرایط آب و هوایی مراوه‌تپه که در مجاورت ترکمنستان واقع است با تابستان بسیار گرم و زمستان بسیار سرد سبب شده تا به گفته کارشناسان از ۸۰۰ سال قبل، شرایط برای رویش درخت پسته وحشی در این منطقه مناسب شده و هزاران هکتار از اراضی این دیار به رویشگاه این محصول تبدیل شود.

  • منبع خبر : ایرنا